Å utvikle løsninger og applikasjoner er oftest en stor investering, og for å sikre mest mulig verdi er det viktig at løsningen fungerer optimalt hele sin livslengde.

For å få et langt liv, må løsningen tilpasses organisasjonsendringer, teknologitrender, endrede markedsforutsetninger og nye forrettingsmodeller.  Slike tilpasninger krever fleksibel kapasitet og oppdatert IT-kompetanse, noe som kanskje ikke finnes – eller skal finnes – i hver organisasjon. MahsaHer kan Proventus bidra med god forvaltning av applikasjonene gjennom hele dess livsløp.

Vi leverer ressurser til forvaltning som inngår i ditt team, eller så kan vi ta ansvar for forvaltningen av enkelte applikasjoner. Vi gjennomfører vedlikehold og support iht avtale,  men også videreutvikling, holdningen er proaktiv og vi foreslår tiltak, slik at applikasjonen ikke bare fortsetter å yte slik den skal, men også blir forbedret over tid.

En naturlig del av vårt arbeid er å bistå med kostnadsestimater, forretningsplaner og markedsvurderinger.

Dine behov styrer hvordan avtalen med oss ser ut – servicenivå, muligheter og begrensninger blir avtalt mellom oss utfra just dine behov.

Sammen etablerer vi en god struktur for kommunikasjon, samarbeid og oppfølgning. Vi sørger også for du som kunde ikke skal bli avhengig av enkeltpersoner hos oss.

Vi har kunder i både offentlig og privat sektor og har utviklet gode prosesser basert på mangeårig erfaring.

Her finner du en summering av de ulike aktivitetene som kan inngå i en applikasjonsforvaltningsavtale.